2/27/17

Nokia 3310

The future is here and the future is now....

Hindi na dikit-dikit yung mga buton ng keypad?
At ba't colored?
Makain yan sa batirya!!!!
Ugh, fuck this!
Hinype ka pa man din namin!

No comments:

Post a Comment