4/5/17

Rite Minus Wrong

'Pag kailangan ng gamot,

'wag mahihiyang magtanong.

Kung may RiteMED ba nito?

May RiteMED ba nito?

'Pag may kailangan gamot,

'Wag mahiyang magtanong.

Kung may RiteMED ba nito?

Ang RiteMED ay premium na gamot na kayang bilhin.

Dahil gusto namin na gumaling kayo.

No comments:

Post a Comment