12/27/12

Cathit Konting Pagtingin

para sa lahat ng mga nagreregalo ng CHECKERED POLOS at COFFEE MUGS,
para sa inyo 'to!

No comments:

Post a Comment